Aandacht voor het milieu

Vervuilend, maar toch werken aan duurzaamheid

Ook wij zijn ons er zeer wel van bewust, dat het rijden in een klassieke auto op voorhand niet goed is voor het milieu, te veel vervuilende gassen uitstoot, niet energiezuinig is en derhalve niet bijdraagt aan een duurzame samenleving. Maar het rijden in een klassieke auto is ook vertier, nostalgie en een stukje cultureel erfgoed. Vervuilend vertier: een contradictio in terminis en wij willen daar dan ook niet aan voorbij gaan. Wij doen dit door u te beloven, dat wij voor iedere 5 dagen dat een auto wordt verhuurt, wij ergens in Nederland één boom zullen planten. Jaarlijks voor het einde van het jaar maken wij de rekensom op en planten dan vroeg in het voorjaar van het jaar daarop de bomen bij een gemeente of andere (overheids)instantie. Wij houden u daarvan op de hoogte middels uw mail, deze site en misschien nog wel andere publiciteit in dag-, week- of vakbladen.

milieu boom